KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGSUTVECKLING: ANPASSAT LEDARSKAP >> ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ >> CHANGE MANAGEMENT >> EU-PROJEKT >> FÖRÄDLA KOMMUNIKATION >> INCREASING TRANSNATIONAL COPPERATION >> INTRODUKTIONSUTBILDNING >> MASTERPLAN >> PRESENTATIONSTEKNIK >> TEAMBYGGANDE OCH TEAMARBETE >> 23-53 >>
CHANGE MANAGEMENT / ARBETSRÄTT / REKRYTERING I dagens tider handlar det om att snabbt anpassa företaget till de förändringar som sker i vår värld. Att ta hjälp av konsulter kan många tycka vara en onödig kostnad: ”Det är väl bara att skära ner och omorganisera och sedan köra på. Vi tar hand om problemen när dom kommer” Vi erbjuder er ett paket med de delar som kan vara till nytta vid omorganisationer av olika slag:
Change Management, Arbetsrätt och Rekrytering. CHANGE MANAGEMENT: Varför lyckas vissa människor/grupper ha lättare att anpassa sig till förändringar än andra? Kan det bero på invanda beteendemönster, brist på insikt, dålig självkänsla? Säkert finns det flera anledningar i kombination med varandra. Vi människor är olika och har olika värderingar. Vi erbjuder er ”Change Management” som syftar till att optimera effekten av en verksamhetsförändring. D.v.s. maximera skillnaden i prestation före och efter en förändring och minimera negativa effekter från gammalt arbetssätt till nytt eller optimera det gamla. I samband med en omorganisation, företaget växer, fusion etc., behöver man ibland omförhandla anställningsavtal, göra uppsägningar och nyanställa. Vi är en grupp konsulter som har stor erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning och håller med rådgivning, utbildning och rekrytering och skräddarsyr en lösning som passar ert företag/organisation. För oss är kommunikation och motivation lösningen för att få gemensam förståelse- inte minst inspiration – kring vad det är vi skall åstadkomma. Tänk om vi kunde synliggöra och utnyttja våra olikheter för att nå företagets olika mål? Vi ser detta som en process med ett antal olika komponenter. Komponenterna är olika ämnesområden (stationer) där vi gör en resa mot ett förändrat synsätt som inspirerar deltagarna till att se och utnyttja förändringar. Dessa förändringar kan vara bl.a. - Våga mer, ökat självförtroende och självinsikt - Bli mer professionell i sin roll inom organisationen/verksamheten - Ökad insikt och se möjligheter - Effektivisera kommunikation t.ex. att se vad som kan göras i stället för vad som är gjort 
 och acceptera och utnyttja olikheter - Minska medarbetarens/gruppens stress alt. press - Ökad livsglädje ARBETSRÄTT/ARBETSMILJÖ: Arbetsrätt, -miljö & - skydd är lätt att läsa sig till men svårare att läsa mellan raderna för en lekman. En felaktig hantering av en arbetsrättslig fråga kan bli mycket kostsamt för ett företag/organisation.
Vi servar er med arbetsrättsliga dokument, både för arbetsgivare och arbetstagare där ni har även har möjligheten att ringa och få expert hjälp av oss. Vi kan vara er förhandlingspartner i dessa frågor gentemot era anställda och facket. Vi kan hjälpa er med valet att gå med i arbetsgivareorganisation – eller inte och även kollektivavtal - eller inte. Vi hjälper er att skriva ”Policy” dokument som kan innehålla diskriminering, jämställdhet, alkohol/droger frågor etc. som skall gälla alla anställda hos er. Vi hjälper också till med att se över/jobba aktivt med företagets interna regelverk – 
”Detta gäller här hos oss”. Vi har erfarenhet både från arbetsgivar- och arbetstagarsidan och är uppdaterad med de aktuella regelverk som gäller. REKRYTERING: Hjälper företag och organisationer att nå sina affärsmål genom att rekrytera de chefer eller specialister som bäst bidrar till önskat resultat. Använder traditionell rekrytering eller executive search, samt delar av en rekrytering som ”second opinion” beroende på uppdrag. Interim Management, för ett tidsbegränsat uppdrag, som ofta har starttid omgående. De här cheferna har stor erfarenhet att snabbt sätta sig in i situationen och bidra till det som är tänkt. Projektledning, när verksamheten står inför ett mer omfattande rekryteringsarbete så kan vi på ett effektivt och resultatinriktat sätt bidra till resultat genom att involvera fler rekryterare i ett projekt. Verksam inom både privat och offentlig verksamhet. Branscherna är varierande och olika. Exempel: 
IT och Management Consulting, Försäljning och Marknad, Ekonomi och Finans, HR och Verksamhets-utveckling/affärsutveckling, Fastigheter och Förvaltning mm. Bidrar inom små, medelstora och stora företag och organisationer. Mycket van att arbeta med konsultföretag. Certifierad i Master Management. Utbildad bl.a. i beteendevetenskap, pedagogik, arbetsrätt och företagsekonomi vid Uppsala Universitet. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu