FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
MASTERPLAN - INTERN AFFÄRSPLAN
Expansion av företaget innebär en ökad intäkts och kostnadsmassa samt att antalet anställda oftast kommer att öka under samma tid. Med en starkt växande verksamhet i antal kunder och uppdrag, kräver kapacitet och personal som i sin tur kräver ledning och styrning. Här bör verksamhetsstyrning prioriteras. Med verksamhetsstyrning avses, affärsansvar för kunder och produkter/tjänster, arbets- och ansvarsfördelning i organisationen, administrativa stödsystem för intäkts- och kostnadskontroll samt kapacitets- utnyttjande och finansiering. Vi gör en förstudie och tar fram ett underlag till företagsledningen för beslut om genomförande
av en omfattande analys som sammanfattas i en s.k. ”masterplan”. Masterplanen skall utgöra ett instrument för ledningen att klara en sund expansion och konsolidering av en framtida lönsam verksamhet. FÖRETAGSANALYSEN BÖR OMFATTA FÖLJANDE OMRÅDEN:
• Analys av nuvarande produkter/tjänster och dess marknadsförutsättningar.
• Förändringar som skall ske i syfte att öka bidraget.
• Analys av nuvarande organisation, avseende bemanning, system, rutiner och utrustning. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGSUTVECKLING: ANPASSAT LEDARSKAP >> ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ >> CHANGE MANAGEMENT/ 
ARBETSRÄTT/ REKRYTERING >> CHANGE MANAGEMENT >> EU-PROJEKT >> FÖRÄDLA KOMMUNIKATION >>
INCREASING TRANSNATIONAL COPPERATION >> INTRODUKTIONSUTBILDNING >> PRESENTATIONSTEKNIK >> TEAMBYGGANDE OCH TEAMARBETE >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu