FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
CHANGE MANAGEMENT
Effektivisera er omställningsprocess - Vårt erbjudande. I dagens tider handlar det om att snabbt anpassa företaget till de förändringar som sker i vår värld. Att ta hjälp av konsulter kan många tycka vara en onödig kostnad: ”Det är väl bara att skära ner och omorganisera och sedan köra på. Vi tar hand om problemen när dom kommer” Vi erbjuder er ”Change Management” som syftar till att optimera effekten av en verksamhets-förändring. D.v.s. maximera skillnaden i prestation före och efter en förändring och minimera negativa effekter från gammalt arbetssätt till nytt. HUR GÖR VI DÅ: Vi börjar med att ta fram: 1) Nuläget i företaget.
2) Målsättning som företaget har bestämt.
3) Strategi och handling för att nå målen. Detta görs på alla tre plan:
A) Ledarnivå.
B) Gruppnivå.
C) Individnivå. NÅGRA STATIONER SOM VI PRAKTISKT ARBETAR MED PÅ DENNA REDA KAN VARA PÅ:
Ledarnivå (A): - Anpassat ledarskap. - Hantering av övertaliga och svårplacerade. - Arbetsrätt. Gruppnivå (B): - Relation & Kommunikation. - Teambyggande & teamarbete. - Stresshantering och mentalträning. Individnivå (C): - Personlig utveckling. DET SÄGS ATT PERSONALEN ÄR FÖRETAGETS VIKTIGASTE RESURS: Information om personalens syn i olika frågeställningar tar vi fram genom enkätundersökningar (anonyma) detta för att hela tiden stämma av och ta hand om problemen som kan dyka upp. Snabb enkel kommunikation. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGSUTVECKLING: ANPASSAT LEDARSKAP >> ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ >> CHANGE MANAGEMENT/ 
ARBETSRÄTT/ REKRYTERING >> EU-PROJEKT >> FÖRÄDLA KOMMUNIKATION >> INCREASING TRANSNATIONAL COPPERATION >> INTRODUKTIONSUTBILDNING >> MASTERPLAN >> PRESENTATIONSTEKNIK >> TEAMBYGGANDE OCH TEAMARBETE >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu