FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
EU-PROJEKT
Uppbyggnad, genomförande och avslut. VI HAR SETT HUR PERSONER OCH ORGANISATIONER HAR VÄXT GENOM ATT SAMARBETA 
I EU-PROJEKT INOM EU. VI VET ATT MÅNGA SOM ÄR INVOLVERADE I EU-PROJEKT FÅR EN 
PÅ TOK FÖR MYCKET STOR ARBETSBÖRDA. DET ÄR DÅ VI KAN KOMMA IN OCH AVLASTA PROJEKTET. • Vi är samordnare i EU-projekt genom att informera, coacha, utbilda och engagera. Med vår hjälp kan 
 ni söka medel ur EU:s fonder och program. Ni får råd och tips om hur ni kan hitta samarbeten och 
 informera om ert projekt. • Vi sköter allt runtomkringarbete som krävs inom ett EU-projekt och projektledaren kan koncentrera 
 sig på det verksamheten ska uppnå med projektet. Vårt intresse och engagemang i EU-frågor gör att vi brinner för samarbeten inom EU. Vi har dessutom lätt för att knyta och koppla ihop kontakter vilket är ovärderligt inom EU. Vi vägleder dig i djungeln av EU:s program och fonder. Vi ser också att det är viktigt att kommunicera på rätt sätt - med rätt folk - på rätt nivå. VI HJÄLPER DIG PLANERA ERT EU-PROJEKT: Här får du olika tips och råd för hur ni kan jobba i olika steg med ert EU-projekt. En bra plan får med alla på samma väg och arbetet blir både roligare och mer effektivt. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt är det flera steg som bör tas hänsyn till under projektet till exempel: 1. Analys av er projektidé
2. Hitta lämpliga fonder och program
3. Planering av ert EU-projekt
4. Ansökan till EU
5. Genomförandet 6. Spridning av projektets resultat
7. Utvärdering och rapportering ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGSUTVECKLING: ANPASSAT LEDARSKAP >> ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ >> CHANGE MANAGEMENT/ 
ARBETSRÄTT/ REKRYTERING >> CHANGE MANAGEMENT >> FÖRÄDLA KOMMUNIKATION >> INCREASING TRANSNATIONAL COPPERATION >> INTRODUKTIONSUTBILDNING >> MASTERPLAN >> PRESENTATIONSTEKNIK >> TEAMBYGGANDE OCH TEAMARBETE >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu