SAMARBETSPARTNERS
Nedan finner du ett urval av Swedish Business Creators samarbetspartners under våra olika affärsområden, samt kontaktuppgifter till respektive person. Vill du ha mer information kontakta oss på info@businesscreators.eu.
NAMN Bengt Säfwenberg UTBILDNINGSOMRÅDEN
Arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik.
BENGT SÄFWENBERG UTBILDNING Lärarutbildningar; Högskolekurser i arbetsrätt, arbetsmiljö, projektarbete, utredningsteknik. Internutbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö. YRKESERFARENHET
14 års lärarerfarenhet inom grundskolan och vuxenutbildning. Nästan 20 år inom arbetsgivare- och arbetstagare- organisationer som avtalsansvarig, förhandlare, rådgivare, arbetsmiljöansvarig, utbildare, informationsansvarig mm. Eget företag inom bemanningsbranchen. Eget konsultföretag inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rådgivning. UPPDRAG/KOMPETENS Jag har arbetat som rådgivare/ombudsman på Svenskt Näringsliv och på fackliga organisationer inom SACO och TCO. Kan hantera frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö och övriga förekommande frågor på arbetsplatsen. Jag 
har ett utländskt bemanningsföretag och kan även hantera frågor som har med ”den fria rörligheten” att göra. 
Jag arbetar som konsult åt företag som vill ha mer eller mindre hjälp med enklare och svårare frågor, samt med övrigt inom mitt kompetensområde.
NAMN Charles Eklund UTBILDNINGSOMRÅDEN
Coaching av främst ungdomar med att öka självförtroendet och att uppnå resultat. Mycket från idrotten.
CHARLES EKLUND UTBILDNING Ishockeygymnasium – Ekonomi med inriktning Finansiering & Kalkylering, Universitet, Sydney - Ekonomi & Arkitektur, Utbildad ishockeytränare, Diplomerad Ekonom IHM Business School – Verksamhetsstyrning. YRKESERFARENHET
Mångårig redovisningserfarenhet, Controling - Koncernredovisning, Rapportering & Budgetering, Internationell konsult, Projektledning, Change management, Försäljning, Utbildning - redovisning & administration,
Utbildning – skola & ishockey, Event ansvarig. UPPDRAG/KOMPETENS Jag har under flera år arbetat med redovisning, rapportering, projektledning och utbildning i en större internationell koncern. I Sydney, Australien var jag redovisningskonsult. Jag har även erfarenhet inom projektledning och försäljning i flera olika typer av organisationer. "Studie i lönsamhet" Nulägesanalys med fokus på lönsamhet. Har under längre tid arbetat med ishockey först som spelare sedan som klubbchef, coach och utbildare.
NAMN Katarina Carlsson UTBILDNINGSOMRÅDEN
Human Resourse, med inriktning personalfrågor, kompetensutveckling, rekrytering och karriärcoaching.
KATARINA CARLSSON UTBILDNING Fil.kand i Personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på beteendevetenskap, organisation och personalutveckling, Stockholm universitet.Certifiering som NLP Practitioner samt på Arvonen Internationals ledarutvecklingsmetod Farax samt Hälsobringande Ledarskap. YRKESERFARENHET
Personal och beteendevetare och har arbetat brett inom Human Resource under 14 år, både med personalfrågor, kompetensutveckling, undervisning/utbildning, rekrytering och karriärcoachning. Erfarenhet av att ansvara för planering och genomförande av utbildningar och kompetensutveckling. UPPDRAG/KOMPETENS Chefserfarenhet såsom affärsområdesansvarig på ett utbildningsföretag, HR konsulting inom detaljhandel, hotell, servicebranschen, utbildningsföretag, IT, läkemedel och Telecom.
NAMN Kent Toresson UTBILDNINGSOMRÅDEN
Coaching: ”Du och endast du kan manualen till din framgång”
KENT TORESSON UTBILDNING Tekniskt gymnasium, Fil.kand i tillämpad matematik,
Ingenjör teknisk fysik, Högskoleutbildning i systemvetenskap,
Diplomutbildning i Verksamhetsekonomi IHM Business school, Projektledarprogrammet Wenell management, Diplomerad coach Coachtubildning Sverige AB YRKESERFARENHET
Tio års erfarenhet av utvecklingsprojekt som konsult i IT-branschen. Specialist på integration och arkitektur inom Business Intelligence. Har arbetat med allt från programmering, gränssnitt, beslutsstödsmodeller och projektledning på medelstora företag vid införande av SAP-lösningar. ”Studie i lönsamhet” Nulägesanalys med fokus på lönsamhet. Arbete som coach. UPPDRAG/KOMPETENS Utveckling och systemförbättringar för ERP-system. Utvecklat arkitektur för Business Intelligence-lösningar för ERP-system. Projektledare och lösningsarkitekt i Business Intelligence projekt . Genomfört Nulägesanalys med lönsamhetsfokus och organisationsförbättringar. Personlig coaching för ett antal klienter.
NAMN Kurt Larsson UTBILDNINGSOMRÅDEN
Försäljning, Presentationsteknik, Kroppsspråk, Relation, Kommunikation, Teambyggande, Cross Cultural understanding.
KURT LARSSON UTBILDNING BS Finance, Virginia Tech, CoachU 3 års coach utbildning, Certified Body Harmony Practitioner, många försäljnings, ledarskaps, personliga utvecklingskurser. YRKESERFARENHET
25 års international erfarenhet av försäljning och ledarskap. Har gjort affärer i 20 olika länder och sålt allt från bildäck till retail banking delivery systems. Har arbetat som Executive/Team coach i 13 år och som utbildningskonsult i 15 år. Jag är medlem i ”Presidents club” som bästa säljare i tre olika organisationer.
Min specialitet är att göra människor mer medveten om sitt eget och andras kroppsspråk och därigenom skapa lojala och lönsamma relationer. UPPDRAG/KOMPETENS Jag har arbetat de senaste 15 åren med att coacha, utbilda och träna individer och organisationer att vara ”källan till sin egen succé” genom att uppmuntra dem med verktyg, metoder och coaching. Detta för att finna och förädla sina egna naturliga egenskaper och kvalitéer. Fokus är på relationer och kroppsspråk där deltagarna drastiskt ökat sin förmåga att: presentera med kraft och inspiration, sälja mer och skapat mer lojalitet, leda andra genom att motivera och serva de på ett uppskattande sätt.
NAMN Lars Gillberg UPPDRAG/KOMPETENS
Service Management, Astra Zeneca
Organization/process development
Sourching (IS/IT)
Sales management
Project management
Consulting management
Interim Management
LARS GILLBERG Finns det något mer tillfredsställande än att se människor växa i ett lönsamt företag? Inte för mig, i alla fall. Jag heter Lars Gillberg och min starkaste sida är att skapa resultat. UTBILDNING IHM-affärsmannaskap, IFL-företagsekonomi och en mängd ledarskapsutbildingar, Cambridge certificate 
i engelska mm. YRKESERFARENHET
Förhandlingar, ledarskap och affärsutveckling har varit en del av min vardag under mitt yrkesverksamma liv 
i it-branschen. Jag vet att jag är uppskattad för min strukturella förmåga och jag vet också att mina projektledaregenskaper ofta lyser igenom. Tid, budget och resurser låter kallt, men är en stor framgångsfaktor 
för att åstadkomma nöjda kunder och stolta medarbetare. BRANSCHER Life science (currently), Automotive - reseller operations IT & Marketing (1 year), Telecom (12 years),
Banking & Finance (4 years), Public sector (3 years)
NAMN Leif Höglund
LEIF HÖGLUND UTBILDNING Högre specialkurs i marknadsföring, Beteendevetenskap Uppsala Universitet, SAS Internutbildning i ledarskap, organisation, service och kvalitet. Jag började som marknadsförare och blev mer och mer intresserad av människors beteendemönster, intresset ledde till att jag studerade beteendevetenskap vid Uppsala Universitet. YRKESERFARENHET
Sedan drygt 20 år är jag egen företagare, utbildare och konsult med både offentliga och privata uppdragsgivare i Sverige och utomlands. Jag har arbetat med utbildnings- och konsultuppdrag inom kommunikation, konflikthantering, teamutveckling, projektledning, turism och service samt coaching, mentorskap och förändringsarbete. Under större delen av 80-talet, var jag utlandsanställd inom Vingresor, jag var ansvarig för både personal och gäster som Area-manager i Portugal och Spanien. Detta var mycket berikande år som har gett mig en bra grund för att kommunicera med olika kulturer och målgrupper samt att hantera oväntade situationer. UTBUD Utbudet genomförs i öppna kurser, seminarier, workshop och skräddarsydda uppdragsutbildningar inom följande områden. Chef och ledarutveckling, Att arbeta i ledningsgrupp, Coaching och mentorskap, Personlig utveckling – mental träning, Organisationsutveckling, Projektledning, Samverkan ¨teambuilding”, Kommunikation, Presentationsteknik, Turism och service.
NAMN Louise Bratt Carle
LOUISE BRATT CARLE VI HAR MÅNGA ÅRS ERFARENHET AV EU-SAMARBETE I SVERIGE OCH UTOMLANDS. TILLSAMMANS KAN VI GE VÄGLEDNING OCH COACHING INOM MÅNGA OLIKA EU-OMRÅDEN. Louise Bratt Carle är rådgivare, konsult, informatör och undervisar på Sveriges enda utbildning för EU-projektledare.
Över 12 år har jag arbetat med EU-frågor. Sedan några år tillbaka är jag engagerad i Sveriges enda yrkeshögskoleutbildning för EU-projektsamordnare som genomförs av Vuxenutbildningen Mölndal. Mitt engagemang är både som lärare och på det administrativa planet. Arbetet består också i att hitta bra praktikplatser för studenterna genom upparbetade nätverk. Jag gick själv ut kursen 2009. Under 10 år var jag varit spindel i nätet för Stockholmsregionens Europakommittén, SEU. Numera Stockholmsregionens Europakontor. Jag har arbetat på kontoret i Stockholm och kopplat ihop kommuner med intressanta EU-projekt och haft en nära dialog med personer inom kommun och landsting som arbetar med EU-frågor. SEU ägs av kommunerna i Stockholms län samt har samarbete med Västmanland, Uppsala och Sörmlands län i deras arbete med EU. SEU är dörröppnaren för den offentliga sektorn i Europa.
NAMN Mats Sandström SPRÅK
Svenska, Engelska, Tyska
MATS SANDSTRÖM UTBILDNING Marknadsekonom, Ingenjör, Ledarskap - försäljning, Förändringsledning, Ledar- och säljträning och ATS Analytisk problemlösning. YRKESERFARENHET
30 års erfarenhet som Marknadschef, Försäljningschef, Nordisk CTO, Kvalitetschef, Regionschef, Produktchef, Systemspecialist, Projektledare och Tekniker.
Eget företag med inriktning på branschoberoende ledar- och säljträning, affärsutveckling och rådgivning. Redaktör för Ledarskapshandbok inom Affärsutveckling. UPPDRAG/KOMPETENS Utvecklingsprogram för Ledare och Säljare. Förändringar, förnyelse nya arbetssätt. Resultat och effektivitets- utveckling. Hjälpa till vid företagsetablering och -utveckling. UTBILDNINGSOMRÅDEN Inom Ledarskap: Individuell resultat och effektivitets- utveckling för Ledare och Säljare, med utgångspunkt från personliga förutsättningar och mål. Affärsmannaskap, Relation&Kommunikation, Mål och Motivation. Handlingsplan.
Presentationsteknik. Inom verksamhetsutveckling: Ökad kundtillfredsställelse och lönsamhet genom ett utvecklat engagemang, initiativkraft och nytt beteende hos medarbetare. Affärsplaner. Produktmarknadsföring.
NAMN Stefan Molin UTBILDNINGSOMRÅDEN
Agera som konsult, Försäljning, Grundkurs i Ekonomi, Coach/Mentor & Presentationsteknik.
STEFAN MOLIN UTBILDNING Diplomerad IHM Ekonomi, Certifierad Extended Disc, Diplomerad fastighetsförvaltare, Företagsengelska, Säljutbildning & Presentationsteknik. YRKESERFARENHET
Grundare & delägare Corehum AB, Egen företagare(IT & marknadsföring), ), Platschef Quick Office, IT-chef Stockholm School of Entrepreneurship (SSES), Delägare i miljöföretaget Nordic Energi System. UPPDRAG/KOMPETENS Jag har mångårig erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, kundvård, service, kommunikation, företagsekonomi, utbildning, organisationsutveckling, IT, reklam och medieproduktion. Min kunskap och erfarenhet är bred och jag motiveras av att driva och utveckla affärer och relationer.
NAMN Anne Wegar
ANNE WEGAR Anne rekryterar chefer och specialister till företag och organisationer. Med sitt arbetssätt ger Anne uppdrags-givaren möjligheter att använda rekrytering som verktyg för utveckling. Rekryteringarna blir träffsäkra genom att Anne sätter sig in i verksamhetens övergripande mål och vilka kompetenser och beteenden som ger resultat. Med det unika underlaget för varje tjänst söker Anne på ett 
effektivt sätt efter den person som motsvarar förväntningarna och bidrar till verksamhetens framgång. Varje rekrytering resulterar i att uppdragsgivaren kan anställa en ledare eller en specialist som tar ansvar för 
och leder verksamhetens utveckling. Anne har akademisk utbildning inom arbetsrätt, pedagogik och beteendevetenskap, samt 10 års erfarenhet 
av rekrytering och utvecklingsarbete i företag och organisationer.
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu