OM SWEDISH BUSINESS CREATORS
Swedish Business Creators startades av Peder Sommehag 1993. Då handlade det till stor del om att ge kurser och workshops i Starta Eget och försäjning. Idag 2013 ligger företaget i framkant när det gäller att koppla samman traditionell företagsekonomi med modern organisationsteori. Vi är en grupp erfarna seniora konsulter kunniga inom affärsutveckling och utbildning till företag och företagare. Vi har en mycket bred erfarenhet med att hantera förändringar inom företag och organisationer. Vi skapar medvetenhet. ”Medvetenhet är första steget till en förändring”. Vi lär er konsten att skapa win/win business både internt och externt. VÄRDE FÖR ER
Vi vill att fler företag arbetar mer med kommunikation, humor och medmänsklighet. Detta sker t.ex. med att öka de anställdas självinsikt och att de ser sitt beteende i olika situationer. Vår roll är att synliggöra, för att sedan coacha individen/teamet/ledaren att agera mer professionellt både internt och externt. Vi effektiviserar kommunikation med att t.ex fokusera på vad som skall göras i stället för vad som är gjort och se möjligheterna i våra olikheter.
E-MAIL MOBIL
+46 (0) 70 749 07 39 ADRESS
Dalagatan 86 H
113 43 Stockholm peder.sommehag@
businesscreators.eu
PEDER SOMMEHAG UTBILDNING Företagsekonomi från gymnasium, handelsskola, universitet & bankskolor
Ledarskap, finansiering, juridik, försäljning m.m. inom banksfären. Diplomerad stresscoach hos Skandinaviska Ledarhögskolan YRKESERFARENHET
20 års bankerfarenhet från kassa till företagsspecialist.
Change management specialist, projektledning, utbildningsansvarig för vissa ämnesområden hos ett börsnoterat IT/management bolag. Eget företag med inriktning utbildning, affärsutveckling och ekonomisk rådgivning UPPDRAG/KOMPETENS Jag har arbetat de senaste 20 åren med hjälpa till vid företagsetableringar/-utveckling, tagit fram och utvecklat kurser/workshops i personlig utveckling, förändringshantering och förändringsledning. Håller även kurser och seminarier inom mina kunskapsområden. UTBILDNINGSOMRÅDEN
Inom Change Management: Presentationsteknik, Relation & Kommunikation, Teambyggande/-arbete, Mentalträning, Cross Cultural Understanding. Personlig- och Gruppcoaching Inom Starta & Driva Eget Företag: Affärsplaner, Masterplaner, Hantering av övertaliga & svårplacerade medarbetare, Grundkurser i företagsekonomi.
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu