FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
TEAMBYGGANDE OCH TEAMARBETE.
”Vad är värdet av ett sammansvetsat team?” MÅLSÄTTNING: Att skapa en atmosfär där medarbetarna lär sig generera resultat istället för att ”prata” om vad som kan göras. SYFTE: 
Vi öppnar en miljö där medarbetarna skapar utmaningar som leder till handlingar och resultat. Detta i syfte att öka deltagarnas förmåga av effektivitet, tydlighet, kvalitet och kreativitet. INNEHÅLL & DISPOSITION: Vi arbetar med medarbetarnas dagliga verklighet, sätter mål för t.ex. servicegrad, effektivitet, handlingskraft, teamkänsla och ledarskap. Workshopen är intensiv, där varje medarbetare ges en möjlighet till självinsikt, m.a.o. att kunna se sig själv i olika situationer för lättare att se sig själv som en teammedlem. Kursledarens roll är att synliggöra verkligheten för att sedan coacha och vara katalysator till att medarbetarna, tillsammans, skall bli mer professionella i sitt sätt att agera internt och externt. Max 12 deltagare i varje grupp. WORKSHOPENS LÄNGD: Anpassas beroende på önskemål och innehåll. ÄMNESOMRÅDEN: • Vi tar fram tydliga och mätbara mål.
• Vi skiljer på kundservice & kundslaveri.
• Vi skiljer inspiration och plikter.
• Vi skapar struktur för handling och resultat. • Värdet av överenskommelser.
• Vi skiljer på teamarbete och grupparbete.
• Vi skiljer på att coacha och ta emot coaching.
• Ledarskap för de som inte är ledare. KURSEN VÄNDER SIG TILL: 
Företag och organisationer där medarbetarna känner att de skulle kunna uträtta mer tillsammans mer saknar tiden. Grupper där man är beroende av varandras kunskaper för att åstadkomma resultat. RESULTAT: • En plattform i vilken deltagarna lär sig generera ”resultat” som hela teamet står för.
• Lättare att acceptera olikheter.
• Enklare och tydligare kommunikation. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGSUTVECKLING: ANPASSAT LEDARSKAP >> ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ >> CHANGE MANAGEMENT/ 
ARBETSRÄTT/ REKRYTERING >> CHANGE MANAGEMENT >> EU-PROJEKT >> FÖRÄDLA KOMMUNIKATION >> INCREASING TRANSNATIONAL COPPERATION >> INTRODUKTIONSUTBILDNING >> MASTERPLAN >> PRESENTATIONSTEKNIK >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu