FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
INTRODUKTIONSUTBILDNING
eller ”How to make newcomers quickstarters” MÅL: • Effektiv och trevligt omhändertagande av nyanställda
• Make newcomers quickstarters
• Nya medarbetare som snabbare blir produktiva
• Bry sig om
• Förmedla känsla av VIP
• Skapa egen gruppidentitet
• Kulturförstärkande effekter
• Bättre samarbete inom företaget INNEHÅLL: • Mål & strategi
• Utbildningen i korta drag
• Ämnesområden
• Case
• Schema STRATEGI: 
Effektivisera starten i företaget och ge deltagarna en bred bas med möjlighet till 
kompetensutveckling och fördjupning. UTBILDNINGEN I KORTA DRAG: En sammanhängande utbildning där ett verkligt case går som en röd tråd för att ge inblick i organisation, språk, metoder och kompetensområden. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGSUTVECKLING: ANPASSAT LEDARSKAP >> ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖ >> CHANGE MANAGEMENT/ 
ARBETSRÄTT/ REKRYTERING >> CHANGE MANAGEMENT >> EU-PROJEKT >> FÖRÄDLA KOMMUNIKATION >> INCREASING TRANSNATIONAL COPPERATION >> MASTERPLAN >> PRESENTATIONSTEKNIK >> TEAMBYGGANDE OCH TEAMARBETE >>
23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu