FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
SKAPA RESPEKTFULLA OCH LÖNSAMMA RELATIONER
En workshop i försäljning, kommunikation och relationer för att skapa 
Win/Win relationer. Workshopen vänder sig till dem som driver eget företag. Inga förkunskaper krävs. SYFTE: 
Att bli tryggare och säkrare i relationen med kunder, leverantörer och medarbetare. Att se på sig själv (utifrån) i hur jag beter mig i olika situationer. UPPLÄGG: En kurs där deltagaren aktivt medverkar. Totalt 9 timmar fördelat på tre träffar under ca 6 veckor. ANTAGNINGSFORM: Deltagaren skall ha fyllt i ett frågeformulär innan kurs start, detta för att vi skall anpassa innehållet 
till deltagarna. Vi tar telefonkontakt med deltagaren innan kursen för att den skall vara 100% motiverade vid kursstart. INNEHÅLL: • Att försäljning bygger på relationer. Hur skapar jag relationer?
• Försäljningscykeln: Vad är det och hur använder jag den?
• Hur skapar jag kundlojalitet?
• Hur hanterar jag ”Kanske”, ...”Det låter bra men”... från en kund?
• Värdet av att komma överens.
• Kommunikation genom lyhördhet.
• Hur mäter jag resultatet av mina försäljningsinsatser?
• Professionalism: Att se vad som saknas. Utbildningen är praktiskt inriktad och kan användas omgående. Vi arbetar med praktiska exempel från vardagen. KURSANORNARE: Swedish Business Creators AB ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM PERSONLIG UTVECKLING: INDIVIDANPASSADE WORKSHOPS >> PERSONLIG UTVECKLING 
GENOM MENTAL TRÄNING >> PRESENTATIONSTEKNIK >> STARTA OCH DRIVA EGET FÖRETAG ÖKA DIN FÖRSÄLJNIGSFÖRMÅGA >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu