FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
INDIVIDANPASSADE WORKSHOPS
Vad sägs om en workshop endast anpassad till deltagarens behov? Vår erfarenhet av att individanpassa en workshop ger ett mycket lyckat resultat. Deltagaren får gnugga på det han/hon behöver och inget mer, därför spar deltagaren mycket arbetstid som vanligtvis går förlorad när de går en ”vanlig kurs/workshop”. DESSA ÄMNESOMÅRDEN HAR VI FÖR NÄRVARANDE PÅ MENYN: 
• Öka den egna försäljningsförmågan.
• Förädla presentationstekniken.
• Förädla kundlojaliteten och ge professionell service.
• Skapa en ”Masterplan” (intern affärsplan) för planering av framtida tillväxt.
• ”Jag som ev. blivande arbetsgivare” Vad gäller? Lagar, anställningsformer etc.
• Att skriva en anpassad kreditansökan.
• Starta och Driva Eget företag. VÄRDE FÖR DELTAGAREN ÄR: 
• Tidseffektiv. (2 x ½ dag).
• Slipper passa in kursdagar, m.a.o. vår flexibilitet att tillsammans med deltagaren planera in 
 kursdagar. • Går workshopen när behov uppkommer.
• Anpassad till deltagarens behov.
• Kan hållas på den egna arbetsplatsen. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM PERSONLIG UTVECKLING:
PERSONLIG UTVECKLING 
GENOM MENTAL TRÄNING >> PRESENTATIONSTEKNIK >> SKAPA RESPEKTFULLA OCH 
LÖNSAMMA RELATIONER >> STARTA OCH DRIVA EGET FÖRETAG ÖKA DIN FÖRSÄLJNIGSFÖRMÅGA >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu