FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
23 - 53
En workshop i att förädla kommunikationen mellan yngre och äldre medarbetare. MÅLSÄTTNING: Öka förmågan att lyssna aktivt, se möjligheter till samarbete och se vad som kan göras för att tillvarata kunskap och beteende som finns hos äldre och yngre medarbetare. SYFTE: 
Workshopen är en upptäcktsresa där vi kommer att träna förmågan att se sig själv i olika situationer. Detta i syfte att få en större självinsikt och kanske också större självkänsla. På så sätt skapas en plattform där man pratar om vad man kan göra istället för vad som är gjort. Vi tydliggör stödkraften 
och drivkraften för att nå ett gemensamt resultat. UPPLÄGG: En workshop med professionell coaching där vi går igenom vardagen med målet att öka gruppens effektivitet och glädje och samtidigt bli tryggare och säkrare i relationen med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi arbetar både med individuell- och gruppcoachning. KURSLÄNGD: En anpassad workshop. Uppföljning ca 1 månad efteråt. INNEHÅLL: • Fastställa egna och gemensamma mål.
• Att identifiera och definiera respekt och lojalitet.
• Genomgång av olika kommunikationsverktyg. • Vad är professionell service?
• Skapa struktur för service, handling och resultat.
• Skillnad mellan service och slaveri.
• Hur vi ökar vår lyhördhet och trovärdighet.
• Värdet av att komma överens.
• Sammanfattning och hur vi går vidare. MÅLGRUPP: 
Företag som har äldre medarbetare och där företaget vill tillvarata deras kunskap och förmedla det 
till de yngre och samtidigt tillvarata de yngres nyfikenhet. Detta för att uppnå effektivare kommunikation och att alla bli sedda som professionella medarbetare. RESULTAT: • Effektivare kommunikation. • Ser mer vad som kan göras istället för vad som är gjort.
• Ökad förmåga att lyssna aktivt.
• En bredare förståelse för teamsynergi. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM PERSONLIG UTVECKLING: INDIVIDANPASSADE WORKSHOPS >> PERSONLIG UTVECKLING 
GENOM MENTAL TRÄNING >> PRESENTATIONSTEKNIK >> SKAPA RESPEKTFULLA OCH 
LÖNSAMMA RELATIONER >> STARTA OCH DRIVA EGET FÖRETAG ÖKA DIN FÖRSÄLJNIGSFÖRMÅGA >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu