FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
PERSONLIG UTVECKLING OCH STRESSHANTERING 
GENOM MENTAL STYRKETRÄNING
En workshop med inriktning på stresscoaching MÅLSÄTTNING: Att ge deltagaren en konkret och systematisk träning för att fungera och må bättre. MÅLGRUPP: 
Alla som vill kunna bemästra sin stress/press och vill bli mentalt starkare och vara framgångsrik 
i sinnet. UPPLÄGG: En workshop med professionell coaching där vår roll är att stödja deltagarens individuella utveckling med fokus att nå ett tydligt resultat. Vi når målet genom sytematisk, långsiktig och utprövad träning* där vi arbetar med olika träningsprogram. Vi arbetar med deltagarnas egen vardag. Under workshopens gång mäter vi effekten av våra övningar. * Träningen har bl.a. används på några av våra mest kända idrottare som hjälpt dem att nå sitt mål: OS guld. (Tomas Gustavsson) KURSLÄNGD: Totalt 30 timmar uppdelat på tio träffar med minst en veckas mellanrum. INNEHÅLL: • Avstressning - Steg för steg
• Den nya livsstilen (en avstressad & bättre livsstil) • Muskulär avslappning • Mental avslappning
• Avspänd effektivitet
• Självbildsträning
• Motivation & attityd
• Målbildsträning
• Framgångsfaktorer
• Mental styrketräning I workshopen ingår bl.a. CD material för egen träning RESULTAT: Självvalda beteende förändringar, bryter negativa mönster, initierar förändring och skapar inspiration. Ökat självförtroende, ändrad självbild, förstärkt självkänsla och självinsikt och livsglädje. VÅR ROLL:
Att se till att förändringen kommer från deltagarna själva. Vår roll är att synliggöra och stötta deltagarna under hela förändringsprocessen genom coaching. Lärarna är alla diplomerade stresscoacher genom Skandinaviska Ledarhögskolan under ledning av Lars-Erik Uneståhl och Fransisko Condro. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM PERSONLIG UTVECKLING: INDIVIDANPASSADE WORKSHOPS >> PRESENTATIONSTEKNIK >> SKAPA RESPEKTFULLA OCH 
LÖNSAMMA RELATIONER >> STARTA OCH DRIVA EGET FÖRETAG ÖKA DIN FÖRSÄLJNIGSFÖRMÅGA >> 23-53 >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu