FÖRETAGSUTVECKLING PERSONLIG UTVECKLING FÖRETAGSEKONOMI
STARTA OCH DRIVA EGET FÖRETAG
Jag Företagare - En hård och mjuk starta eget kurs. MÅL: 
Att deltagarna är mycket väl insatta i alla de olika ämnen som krävs för att starta och driva ett framgångsrikt företag. SYFTE: 
Att skapa insikt som förädlar deltagarnas kompetens och professionalism i att arbeta och utveckla sig som egen företagare. BAKGRUND: Det finns många ”starta eget” kurser, men få som arbetar med den individuella sidan där både coaching och mentorskap ingår. Resan från idé till uppföljning av uppstartad verksamhet kan ibland vara lång och snårig där vi erbjuder ett smörgåsbord av ett stort antal ämnen hårda och mjuka. Detta är en kurs och workshop som skall coacha deltagaren från tanke att vara en entreprenör tills företaget är igång. UPPLÄGG: Kursen är en intensiv upptäcktsresa genom alla moment och processor som har att göra med att starta och driva och utveckla ett företag. Kursen kommer vara en blandning av klassrumutbildning, individuell coaching och självgående projektarbete. Kurstiden varierar mellan 1-9 månader beroende på vilka ämnesområden som den skall innehålla och hur mycket tid som skall vara självgående projektarbete. INNEHÅLL: 
HARD SKILLS: Formalia: företagsformer, skatter m.m.Affärsplanen, Administration, Marknadsföring, Presentationsteknik, Bokföring, Att skapa personliga nätverk, Cash Management, Budget, Att skriva offerter, Juridik, Försäkringar, Projektarbete (olika projektformer), Affärer med andra länder. SOFT SKILLS: Att lära sig sälja sin kompetens, Självförtroende i hela rollen som företagare från införsäljning via genomförande och avslut, Personliga kvalifikationer, Försäljning, Hur skapa respektfulla och lönsamma relationer, Service, Aktivt lyssnande, Lyhördhet – Trovärdighet, Mål och visioner, Relationer i projektarbetet, Coaching (att ge och ta emot) och Stresshantering RESULTAT: 
När kursen är avslutad kommer deltagaren att uppleva följande:
• Ökad självförtroende i den nya roll som entreprenör och egen konsult.
• Ett rivstart i det nya företaget.
• Förbättrad ledarskapsförmåga, både med dina kunder och medarbetare.
• Ökad chans för framgång genom att förvandla problem till möjligheter.
• Bättre livskvalitet genom att lära få mer betalt för det du är bra på. VÅR ERFARENHET: 
Hjälpt till vid minst 700 företagsetableringar. Startat och drivit ett Nyföretagarcenter.Arbetat med Starta & Driva Eget åt arbetsförmedlingar, banker, kommuner, Svenska Kyrkan och ett antal EU och andra arbetsmarknadspolitiska projekt. ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
Kontakta Peder Sommehag på 070-749 0739 eller på peder.sommehag@businesscreators.eu.
KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT LÄSA OM VÅRA ANDRA KURSER OCH WORKSHOPS INOM FÖRETAGEKONOMI: GRUNDKURS I BOKFÖRING >> UTFORMA EN AFFÄRSPLAN >>
SWEDISH BUSINESS CREATORS AB Dalagatan 86 H | SE-113 43 Stockholm | SWEDEN Phone: +46 70 749 07 39 | Design och programmering av Downtown Creations © 2013 Mail: info@businesscreators.eu